Slide thumbnail

Гаранцията на изделията е 24 месеца.

Гаранционни условия:

Гаранция не се приeма при:

 КТТО

1) Разрушена маркировка / отваряна капачка/
2) Гаранционно на дистрибутори се сменя само с жълта маркировка за производителите е червена.
3) Сменени винтчета.
4) Прегряла /сменен цвят/ клема в следствие от недобро затягане.
5) Залят с вода.
6) Крива тръбичка.
7) Механично наранен корпус или дилатационен сензор /тръбичка/
8) Неправилния монтаж се вижда и по сменен цвят на нитовете.

ТОБС
1) Прегряла /сменен цвят/ клема в следствие от недобро затягане.
2) Изкривена пластина при монтажа.

КБЕ-Д
1) Прегряла /сменен цвят/ клема в следствие от недобро затягане.
2) Неспазен размер на отвора при монтиране

Chase Daniel Authentic Jersey