Slide thumbnail

ТОБС – Д

ТЕРМООГРАНИЧИТЕЛ БЕЗ САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДВУПОЛЮСЕН

Технически данни:
– Температурна настройка на термобиметалния диск – 75º С
– Грешка от настройка – 5ºС
– Ток на комутация – 16 А при 250 V, 50 Нz

Термоограничителят е разработен за бойлери, но има приложение и в други ел уреди/ камини и т.н/. Температа на която сработва термо-
биметалния диск може да се променя в зависимост от нуждите на клиента.
Прекъсват се едновременно фаза и нула, бързодействието се гарантира от вградена метална пластина с ухо, което улеснява и закрепването.

Chase Daniel Authentic Jersey