Slide thumbnail

ТОС-Д

ТЕРМООГРАНИЧИТЕЛ СЪС САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ– ДВУПОЛЮСЕН

Технически данни:
– Температурна настройка – 60º С
– Грешка от настройка – ± 5º С
– Температура на възстановяване – не по-ниска от 40º С
– Ток на комутация – 16 А, 220 V, 50 Hz
Този тип термоограничители е разработен специално за проточни бойлери. Гарантира се бързодействие от наличието на метална пластина и същевременно не еднократното сработване на термобиметалният диск.

Chase Daniel Authentic Jersey