Slide thumbnail

КТТО

КОМБИНИРАН ТЕРМОРЕГУЛАТОР – ТЕРМООГРАНИЧИТЕЛ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

Технически данни: – Обхват на настройка на регулатора – от 20ºС до 72º С – Грешка на настройка на регулатора – 3º С – Температура на изключване на термоограничителя – 80º С – Грешка на настройка на термоограничителя – 5º С – Номинално напрежение – 250 V; 50 Hz – Номинален ток на комутация – 16 А – Зона на нечувствителност на регулатора – не по-голяма от 15º С

Регулатора има 3 (три) разновидности спрямо положението на тоководящите клеми:
– ТИП 1 (класически) / клеми към тръбичката/ директно свързване с нагревателя.
– ТИП 2 / клеми обратно на тръбичката/ индиректно свързване (позволява управление на контактор).
– ТИП 3 / тоководящите клеми имат извод за светлинната индикация /

Схема на свързване

Chase Daniel Authentic Jersey