Slide thumbnail

Съвети

Основните проблеми при битовите уреди е прегряване на връзки или контакти. Най- често проблемите са връзката между /кабелна обувка – кабел/ и / клема – кабелна обувка/.
Прегряването се получва или от претоварване на кабела или от охлабване /незатягане/ на кабелната обувка.
Поражда се контактно съпротивление, когато връзката се осъществява с винтче. Oт променливия ток, с времето винта се развива./ние решихме този проблем с къдрава контра шайба/
Друг сериозен проблем е стареенето на материала, от който е направена кабелната обувка и последно, но не по важност е наличието на по-тънки /следователно с по-малко сечение/ кабелни обувки.
Когато е сработила защита НЕ Я ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ преди да е ИЗСТИНАЛА!

Схема на свързване КТТО:

Chase Daniel Authentic Jersey